Tarieven

No Comment

ProTranslate is in staat om tegen concurrerende tarieven en op de afgesproken tijd vertalingen te verzorgen van een uitmuntende kwaliteit.

Vertaaltarieven

Geen enkele tekst heeft dezelfde moeilijkheidsgraad.
Wij stellen de prijzen vast aan de hand van de complexiteit en de specialistische terminologie van de brondocumenten. De telling wordt digitaal, in de doeltaal uitgevoerd.

• Minimumtarief per opdracht en per talencombinatie: 35 euro, exclusief BTW.
• Urgentietarief: vanaf 30% toeslag, afhankelijk van de intensiteit van de vertaalwerkzaamheden.

Stuur digitaal uw document (of een gedeelte hiervan) op en wij sturen u zo snel mogelijk onze vrijblijvende offerte!

Tolktarieven

Voor tolktarieven kunt u contact met ons opnemen. Afhankelijk van uw wensen en de duur van de gewenste tolkdienst, sturen wij u een passende, vrijblijvende offerte.
Voor opdrachten buiten kantooruren en in het weekend wordt er een toeslag van 50% op het minimumtarief toegepast.